#

BIS Vakuumtechnik GmbH (BVT), jest niemiecką firmą usługową zajmującą się zastosowaniami techniki próżniowej do rozwoju produkcji, głównie w przemyśle spożywczym.

BVT projektuje „szyte na miarę“ i niestandardowe dla każdego klienta, rozwiązania i wdraża je do procesu produkcyjnego celem jego optymalizacji. Obejmuje to w szczególności system centralnej próżni dla maszyn pakujących próżniowo (również dla atmosfery ochronnej bogatej w tlen - MAP) jak również wszystkich maszyn produkcyjnych oraz przetwórczych wykorzystujących w pracy próżnię np. systemy transportowe.

Know-how firmy, jest wynikiem ponad 40-letniej wiedzy i doświadczenia praktycznego z zakresu wytwarzania próżni i jej zastosowania. Wiele patentów potwierdza innowacje firmy. Wiedza BVT zobowiązuje do dalszego poszukiwania stosownych rozwiązań do profesjonalnego zastosowania w zakresie centralnej próżni – dla Państwa korzyści.

Firma ELINT Sp. J. wspólnie z BVT od 2013 roku współpracuje w rozwoju koncepcji centralnej próżni w Polsce i realizacji wspólnych projektów.

Produkty BVT dla waszych potrzeb

1. Systemy centralnej próżni

#

do pakowania

rozwiązania od pojedynczego zastosowania do instalacji centralnej próżni

#

centralna próżnia

Zalety i zasady pracy centrali próżniowej

#

dla całego zakładu
Jedna centrala próżniowa dla produkcji + pakowania + transportu

2. Urządzenia pomiarowe

#

Wakuometr rurowy Bourdona
Urządzenie pomiarowe do przybliżonego pomiaru próżni

#

Diavac
Bardzo dokładny pomiar próżni w zakresie 1-20 mbar, zastosowanie do 1000 mbar.

#

TH9003M
Pomiar ciśnienia absolutnego w zakresie 1600 do 1 mbar, można używać bezpośrednio w próżni.

3. Systemy sprawdzania szczelności opakowania

#

Sprawdzanie gotowych opakowań pod kątem szczelności materiału opakowaniowego oraz zgrzewu przy pomocy urządzenia Aquatest QTA.

Zobacz