Przyszłość LBH

Świat gospodarstwa hodowlanego jest ściśle powiązany ze światem zakładów przetwórczych, gdzie zwierzęta hodowlane stają się pokarmem dla ludzi.

W dzisiejszych czasach, przywiązujemy coraz więcej uwagi, w jaki sposób nasza żywność jest produkowana - w zakresie jakości, bezpieczeństwa mikrobiologicznego i szacunku dla zwierząt.

Temat Dobrostanu Zwierząt jest wyzwaniem dla branży, ponieważ jest ważne zachowanie człowieka w stosunku do zwierzęcia, a które nie ma jasnego i przejrzystego przełożenia na zainwestowane pieniądze.

Wszelkie uszkodzenia ptaków na wczesnym etapie hodowli, załadunku, transportu, obsługi i głuszenia, stają się trwałe, i żaden proces w następnych etapach można naprawić tego, co zostało już zniszczone.
#
#

Najlepsza wydajność i najwyższa jakość produktów są wynikiem stałej opieki nad naszymi ptakami, mającej na celu uniknięcie, ich ran lub cierpienia. Nasz system, na każdym etapie, dba o Ptasi Dobrostan, ergonomię, higienę, przepływ informacji, całkowity koszt produkcji, i jej wydajność.

Nasz cel to przekształcenie Prawdziwego Dobrostanu Zwierząt w codzienną, regularną praktykę, która pomoże naszym klientom zwiększyć wydajność i jakość produktu końcowego.

Pęd do wysokiej wydajności wynika z potrzeby dostarczenia zwiększonych ilości mięsa do dalszych procesów przetwórczych. Większe ptaki, przetworzone na liniach o dużych prędkościach, zapewniają znaczne oszczędności w kosztach przetwarzania. Ma to znaczący wpływ na metody i systemy transportowe wykorzystywane do przewozu żywych ptaków.

Wysoka wydajność jest często kluczowym parametrem w naszej branży. Dużym wyzwaniem jest zachowanie wysokich standardów dbałości o produkt, przy jednoczesnym uwzględnieniu obecnych i przyszłych przepisów prawa w tej dziedzinie.

To jest podstawą naszego nowo opracowanego Systemu Postepowania z Ptakiem Żywym ( z ang. LBH Systems) : Maxiload® Twin.