Wysoka wydajność w kompaktowej wersji

Nowa konstrukcja modułu, pozwoliła na uzyskanie optymalnego układu tj. wysokiej wydajności w stosunku do wysokiej zdolności przeładunkowej żywego ptaka. Nasz system, Maxiload® Twin, jest najbardziej kompaktowy, w porównaniu z innymi Systemami Postepowania z Żywym Ptakiem, które obecnie oferowane są na rynku.

Kompaktowość przy wysokiej wydajności i jakości jest jednym z największych osiągnięć systemu Maxiload® Twin.

Maxiload® Twin umożliwia różne sposoby aranżacji linii. Np. w przypadku, gdy chcesz, osiągnąć bardzo duże wydajności, można zainstalować dwie równoległe linie do uboju, w których będą podawane te same moduły z obu stron. W tym przypadku, szuflady są wysuwane z przeciwnych stron, celem podania na obie równoległe linie.
#

Spiralny system mycia szuflad

#

Nowy Spiralny System Mycia Szuflad posiada bardzo zwartą konstrukcję, i w wyniku swej kompaktowości uzyskuje widoczne efekty mycia wszystkich powierzchni szuflad przy zastosowaniu tej samej wody w obiegu zamkniętym.

W wydzielonej sekcji mycia wstępnego, przy wysokim ciśnieniu i małej ilości wody, usuwa się największą część zanieczyszczeń z szuflad.

Silnik zewnętrzny, z regulowaną prędkością i w ciągłym ruchu obrotowym, transportuje szuflady z sekcji myjącej, odsłaniając jej wewnętrzne powierzchnie do silnika wewnętrznego, który obraca się swobodnie, wraz z listwa na której umieszczone są wysokociśnieniowe dysze do mycia.

Zewnętrzny zestaw stałych dysz myje powierzchnie zewnętrzne, podczas gdy szuflady znajdują się w ciągłej pozycji obrotowej.

Sekcja wyjściowa zapewnia ostateczne płukanie czystą wodą przeznaczoną do ponownego uzycia i odzyskiwana w sekcji głównej. Zaawansowany system filtracyjny z sitkiem obrotowym, w połączeniu z systemem usuwania piasku i błota, kończy proces.