Maxiload Twins

Na bazie ponad dziesięcioletniego doświadczania w sprzedaży i użyciu systemu Maxiload® STD, zrodziła się idea systemu Maxiload® Twin. Sercem systemu są w moduły (opatentowane), które mogą być ładowane w gospodarstwie hodowlanym z czterech stron jednocześnie.

Co więcej, każdy nowy układ LBH, zostanie zaprojektowany i przeanalizowany przy użyciu profesjonalnego oprogramowania do symulacji w zakładzie, które można wskazać pewne problemy w przepływie towarów i usług.

System LBH działa pod nadzorem Platformy Monitorowania.

Maxiload® Twin może osiągnąć prędkość 12 szuflad na minutę: zakładając średnią wagę ptaka do 1,6 kg, czyli około 38.000 ptaków w ciągu godziny - dwa razy większa szybkość niż w przypadku Maxiload® STD.
#

Moduły pojedyncze

#

Moduły podwójne

#

Analizując to pod wieloma aspektami, jesteśmy przekonani, bez dwóch zdań, że system Maxiload® Twin będzie najlepszym i najszybszym systemem na rynku w najbliższych latach, biorąc pod uwagę takie czynniki jak system obsługi ptaka żywego, Dobrostan Zwierząt, ergonomię procesów przetwórczych w hodowli i ubojni, higieny, wydajności i tzw., całkowitym koszcie posiadania. W istocie, Maxiload® Twin umożliwia maksymalną prędkość z pełną kontrolą wszystkich kluczowych zmiennych związanych z procesem LBH