System postępowania z żywym ptakiem

Maxiload® STD to innowacyjny System Postępowania z Żywym Ptakiem ( z ang. Live Bird Handling System – LBH), w pełni zgodny z europejskimi dyrektywami w sprawie Dobrostanu Zwierząt. Został on opracowany, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom ubojni i poprawić wydajność zakładu, poprzez zwiększenie szybkości obsługi zwierząt, bez narażania zdrowia ptaków i ergonomii pracowników jednostki. Jedną z głównych nowości wprowadzonych na rynek przez Maxiload® STD jest to, że ptaki są ładowane do szuflad od dolnej części modułu do góry. Gdy pierwszy poziomu jest załadowany, operator wyciąga pustą szufladę powyżej, w celu ochrony ptaków poniżej, i rozpoczyna ładowanie na następny poziom. W ten sposób, operator zawsze porusza się w obrębie pustych szuflad.

#

Pojedyńczy moduł

#

Podwójny moduł

#

Moduł SD

Maxiload® STD został tak zaprojektowany, aby zminimalizować negatywne oddziaływanie między operatorami, ponieważ każdy z nich obsługuje niezależnie własny moduł. Takie czynniki jak: duża przestrzeń szuflady, możliwość umieszczenia modułu blisko punktu zbierania i fakt, że tylko puste szuflady są przesuwane, wpływają na zminimalizowanie szkód i obrażeń ptaków, które zwykle mają miejsce w tej fazie procesu.

W systemie Maxiload® STD można łatwo osiągnąć prędkość 6 szuflad na minutę: zakładając wagę średnią ptaka do 1,6 kg, czyli około 19.000 ptaków na godzinę. System Maxiload® STD zwiększa wydajność transportu z gospodarstwa hodowlanego do ubojni, ponieważ pozwala na umieszczenie więcej ilości ptaków na ciężarówkę. To oznacza mniejsze pojazdy dla tej samej ilości ptaków. Ponadto, podczas transportu, tak został zaprojektowany system wentylacji, aby dać mniej martwych ptaków w dniu przyjazdu, w porównaniu z innymi konkurencyjnymi systemami postępowania z żywym ptakiem.

Moduły przystosowane są zarówno dla kurcząt, indyków, gęsi i są dostępne w różnych konfiguracjach.