System głuszenia całkowicie zgodny z dobrostanem zwierząt

System Maxitech wykorzystuje mieszaninę powietrza atmosferycznego i dwutlenku węgla, czyli gazu powszechnie występującego w atmosferze. Podczas opuszczania ptaków do tunelu głuszenia ilość CO2 w atmosferze stopniowo wzrasta z 5% do 70%, co powoduje bardzo łagodną utratę świadomości. Ptaki pozostają w stanie całkowitego, nieodwracalnego pozbawienia świadomości do momentu przejścia przez urządzenie do uboju. Ptaki umieszcza się w szufladach w gospodarstwie hodowlanym i nie poddaje żadnym innym działaniom, póki są świadome. W zakładzie przetwórczym szuflady obsługiwane są automatycznie – nie dotyka, ani nie niepokoi się ptaków. Taka technologia pozwala uniknąć powstawania odpadów.

#

Dzięki wyjątkowemu systemowi taśmociągów, opatentowany system głuszenia można dostosować tak, by obsługiwał pożądaną liczbę szuflad na minutę, a także ustawić parametry optymalizujące czas transportu ptaków w zależności od ich reakcji. Precyzyjne czujniki gazu umiejscowione są w trzech miejscach wewnątrz tunelu.

Właściwe ustawienia systemu zapewniają Prawdziwy Dobrostan Zwierząt oraz Mięso Najwyższej Jakości, co udowodniono w niezależnych badaniach naukowych.

Prawdziwy dobrostan zwierząt

#

Prawdziwy Dobrostan Zwierząt jest szerokim pojęciem zachęcającym do dobrych praktyk postepowania z żywymi ptakami. Obejmuje on wszystkie działania zachodzące między gospodarstwem hodowlanym, a zakładem przetwórczym. Moduły Maxiload® posiadają takie cechy konstrukcyjne, które pozwalają zapobiec zranieniom ptaków.

Podczas transportu, zmienne układy wentylacyjne szuflad dla okresu letniego i zimowego, oferują ochronę ptaków przed czynnikami pogodowymi i ekstremalnymi temperaturami, Dzięki przemyślanej konstrukcji modułów i szuflad, przepływ powietrza gwarantuje, iż mimo wielce stresujących czynników, transport żywego ptaka odbywa się jak najbardziej dla niego wygodnych warunkach.

W ubojni, delikatne obchodzenie się z szufladami w strefie odpoczynku i bardzo łagodna utrata świadomości pozwalają na to iż ptaki odchodzą po cichu i w spokoju.

Mięso wysokiej jakości

Końcowa jakość mięsa, bez skazy i na wysokim poziomie delikatności i luzu, jest dowodem na prawidłowe postępowanie z żywymi ptakami na wszystkich etapach jego pozyskania. A to jest potwierdza fakt, iż inwestycja w Prawdziwy Dobrostan Zwierząt okazuje się być dobra inwestycją i opłaca się finansowo.

Obecnie jest dostępne wiele niezależnych naukowych badań na ten temat.
#